Adriaansen & Keulers
Belastingadviseurs
Juridisch adviesbureau

AVG Zaken

Direct kontakt

Email

AVG gerelateerde zaken:

Per 25 mei 2018 wordt de Europese AVG van toepassing.
Ineens moet er van alles gebeuren, de aarde schudt even flink, stof waait op, en een rits vernieuwingen worden doorgevoerd in een tempo wat eigenlijk niet kan.

Bij ons is dat niet zo, wij hebben al sinds 2003 een vrijwillig degelijk systeem van gegevensbescherming conform de US government standards of Data protection, die u met deze link kunt lezen:.
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security/data-security

We beschikken hier sinds 2003 over een professioneel ingericht eigen netwerk, met eigen servers en professonele beveiliging van alle facetten en een eigen Systeembeheer, met het vooruitzicht op de aanstaande wetgeving, want hieover wordt al descennia gesproken. Zodoende is Systeembeheer hier al jaren de FG, en dat wordt dus nu verder geformaliseerd
Zodoende kunnen we hier gewoon doorwerken en hoeven we hier niet ineens enorm te gaan verbouwen en te investeren, dat doen we al die jaren al.

Het enige wat we nu aanpassen is dat we op deze website de Informed Consents zullen plaatsen voor gegevensuitwisseling met bijv de Belastingdienst en pensioenfondsen, want dat moet nu verder geformaliseerd worden, eerst was een machtiging afdoende, met de nieuwe AVG moet daarvoor meer papier verbruikt worden.

Tevens informeren we nu officieel, omdat dat nu zo moet, welke data we verwerken, waarvoor, en wat we opslaan, en wat de bewaartermijnen zijn, alsmede het data beleid wat er hier gevoerd wordt.

Welke Data hebben wij van u:

- Uw N.A.W. gegevens
- Burgerservicenummer
- Kontaktgegevens Belastingdienst en gerelateerde organisaties al pensioenfondsen
- Inkomensgegevens, uitgaven gegevens en alle gegevens in bewerkte vorm, zoals   jaarrekeningen, aangiftes.
- Eventuele correspondentie met de belastingdienst, zoals kopie aanslagen, bezwaarschriften, beroepsschriften, en alle feedback van de belastingdienst daarover.
- gegevens met betrekking tot eventueel personeel, pensioengegevens en eventuele verzekeringsgegevens.
- overige gegevens die u ons verstrekt op papier, dan wel digitaal.

Wat doen we met die gegevens:

- Uitsluitend de werkzaamheden waarvoor die gegevens noodzakelijk zijn, om u aan de fiscale wetgeving te laten voldoen, en om de overige wettelijke taken uit te voeren, zoals verzekeraars te informeren, en pensioenfondsen van de gegevens te voorzien die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door u aangegane contractuele verplichtingen en wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens worden NIMMER aan derden verstrekt, tenzij u expliciet daarom verzoekt, middels een inform consent, machtiging, of expliciet verzoek daartoe, en alleen maar om gehoor te geven aan dat specifieke verzoek, dat was zo, en blijft zo.

Bewaartermijnen:

De onderhavige wettelijke bewaartermijnen worden gerespecteerd, waarbij U kunt kiezen voor opslag bij ons, of opslag bij u zelf.
Onze voorkeur geniet opslag bij u zelf, maar soms kan dat niet om wat voor reden dan ook, dan hebben wij een opslag faciliteit.
Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt u verzocht of u de stukken terug wenst, kosten die daarmee eventueel gemoeid zijn, komen voor uw rekening, of dat de stukken met een professioneel archiefvernietigingsbedrijf afgevoerd kunnen worden, waarmee wij een contract hebben. Uw belastingadviseur bewaakt het papieren dossier.

Standaard data policy was en is teruggave van de stukken, na de vervulling van de verplichtingen van het desbetreffende kalenderjaar.

Voor de digitale opslag geldt ook de wettelijke termijn, waarna de gegevens automatisch op basis van event based retention onherstelbaar vernietigd worden met speciale software daarvoor. de digitale dossiers worden door Systeembeheer beheerd.

Digitale opslag op datadragers die defect raken worden hier met een wettig gedeponeerd datavernietigingssysteem vernietigd, alvorens afgevoerd te worden, dat geldt ook voor datadragers, die bij vervanging van computersystemen overtollig worden. Ook de computersystemen die vrijkomen bij vervanging worden zorgvuldig met het voornoemde wettig gedeponeerde vernietigingssysteem vernietigd, alvorens afgevoerd te worden.

Wijze van opslag van de data:

Wij hebben eigen lokale servers, werken niet in de Cloud, en hebben gedegen voorzieningen en investeren daar continu in, om die op peil te houden, en waar mogelijk te verbeteren.

We doen er alles aan om alle onderdelen van het digitale data systeem maximaal en op meerdere manieren te beveiligen, die we op het hoogste beveiligingsniveau benutten, waardoor het mogelijk kan zijn, dat sommige bijlagen van electronisch uitgewisselde bestanden niet geaccepteerd worden omwille van veiligheidsgronden of twijfels aan de integriteit van de gegevens.
Dan kan het dus voorkomen, dat u op een draagbare data drager fysiek de gegevens zult moeten aanleveren, dan wel eventueel op papier, zodat wij dat indien noodzakelijk, zelf digitaliseren.

We verlangen van al onze klanten,dat ze ook aan minimale beveiliging doen ten aanzien van hun computersystemen, zodat ook zij een bijdrage leveren aan een veilige dataomgeving.

Inzage in uw digitale dossier kan uitsluitend hier op kantoor onder begeleiding van systeembeheer, ná het maken van een afspraak. Wijzigingen en eventuele verwijdering van bestanden kan alleen na toetsing aan de wettelijke bepalingen, en na een eventuele standpunt inname door de belastingdienst in de daarvoor geldende gevallen.

(wijzigingen voorbehouden, laatste wijziging april 2018)

De FG taken zijn nu ingevuld op bais van:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp243_rev01_enpdf_ 0.pdf